Licznik gości
Wola mielecka

 

Forum

Księga Gości

Napisz

Kalendarium


Wiesz o czymś ważnym, interesującym?
Napisz lub zadzwoń! Czekam na Twoją informację.

Szukam zdjęć z Woli Mieleckiej !!!
Jeżeli posiadasz w swoim domowym archiwum stare zdjęcia z Woli Mieleckiej, nie pozwól by zmarnowały się i skończyły kiedyś w koszu na śmieci!  W ten sposób możesz pomóc w uzupełnieniu kart historii Woli Mieleckiej.
Zapraszam do współpracy!!!   Wyślij e-mail


Położenie: N 50°283'  E 21°367' >>
Wojew. :   Podkarpackie
Gmina : Mielec
Sołtys : Soboń Wiesław
Tel.kierunkowy:0-17
Herb gminy Mielec przedstawia:
na tarczy dwudzielnej w skos w polu pierwszym błękitnym księżyc złoty z takąż gwiazdą sześciopromienną, w polu drugim czerwonym, topór srebrny o toporzysku złotym. W projekcie wykorzystano herb Leliwa rodzin Tęczyńskich i Morsztynów oraz herb Topór Ossolińskich.

Aktualności  20-05-2011


Pamięć ludzka jest ulotna, dzisiejsi mieszkańcy nie pamiętają wielu minionych faktów z życia miejscowości. Zapomina się twarze, nazwiska, zdarzenia. Ludzie odchodzą, a wraz z nimi to co mieli w pamięci. Jednak dla jej mieszkańców jest małą ojczyzną, niektórzy spędzili w niej całe swoje życie. Warto więc pozbierać możliwie dużo informacji, usystematyzować w jakikolwiek sposób, a wynik tej pracy udostępnić wszystkim zainteresowanym.

Mam nadzieję, że strona internetowa pozwoli mieszkańcom na lepszą identyfikację z miejscem, w którym mieszkają, a z czasem może też stanie się lokalnym forum wymiany informacji. Zapraszam do współudziału w jej tworzeniu , szczególnie w zakresie uzupełniania informacji o ludziach, zdarzeniach, miejscach - zarówno tych przeszłych jak i współczesnych.           
Zbigniew Wicherski


Wola Mielecka
- miejscowość
położona w jednym z najpiękniejszych zakątków powiatu mieleckiego, w północno-zachodniej części województwa podkarpackiego, w Kotlinie Sandomierskiej, w północnej części "Doliny Dolnej Wisłoki", na płaskim obszarze na lewym brzegu rzeki Wisłoki, obok miasta Mielec, w odległości 60 km od Rzeszowa, 50 km od Tarnowa, 40 km od Tarnobrzega. Ze względu na wspaniałe walory mieszkaniowe, rekreacyjno - przyrodnicze, klimatyczne oraz dynamicznie rozbudowującą się infrastrukturę komunalną staje się zapleczem osiedlowym miasta Mielca.

Sołectwo Wola Mielecka jest jednym z 13 sołectw Gminy Mielec, zajmuje obszar 985 ha, gdzie mieszka 1870 mieszkańców
i zajmuje 2 miejsce w gminie pod względem ludności. Sołtysem sołectwa jest Soboń Wiesław. Saldo migracji jest dodatnie, na 40 osób napływających tylko 16 opuszcza miejscowość. Liczba domów mieszkalnych w sołectwie wynosi 485, ponadto wydano 18 zezwoleń na budowę.

Zachodnią granicę Woli wyznacza las sosnowy, zwany Piątkowskim Lasem, od północy graniczy z Trzcianą i Rzędzianowicami, od wschodu z rzeką Wisłoką i Mielcem, a od południa z Podleszanami.

Zabudowania ciągną się przy trzech drogach z Mielca do Radomyśla Wielkiego, od Podleszan do Trzciany i od mostu na Wisłoce do Rzędzianowic (najmłodsza część Woli, domy zbudowane po 1945 roku).

Wola Mielecka, według oceny mieszkańców, dzieli się na:
Stara wieś,
Nowa wieś
- od mostu w kierunku Rzędzianowic
Zaolzie - odległa część sołectwa w kierunku Rzędzianowic.
Józefówek
Trześniaki - od nazwy ludności przybyłej z miejscowości Trześń, której w latach 50. XX w. WSK- PZL Mielec zabrało część ziemi pod rozbudowę lotniska, przydzielając im w zamian działki w Woli Mieleckiej, należące do Skarbu Państwa, na których wcześniej zlokalizowany był stadion sportowy,
Zwiernik - część miejscowości należąca do Piątkowca, Nadmienić trzeba, że w latach 70-tych mieszkańcy Zwiernika - Przysiółka wystosowali do Sejmu petycję o przyłączenie ich do Woli Mieleckiej, a tym samym do gminy Mielec, gdyż ich przynależność do Piątkowca nie jest korzystna, bowiem las Piątkowski na długości około 2 km dzieli wioskę na dwie części, te postulaty do dziś nie zostały zrealizowane.

Najważniejszymi przedsięwzięciami na chwilę obecną jest: budowa kościoła, budowa przedszkola, kolejny etap budowy kanalizacji, oddanie do użytku Domu Ludowego wraz z zapleczem, rozbudowa stadionu piłkarskiego, wały przeciwpowodziowe na rzece Wisłoce, utworzenie parku przemysłowego, oraz drogi i chodniki.

Copyright © 2004-2011 Wicherski  MCMLXII ?